Mixing & Mastering

Harmonic  Mixing

Harmonic Mixing

हार्मोनिक मिक्सिंग एक उन्नत टेक्नीक हो जुन विश्व भर मा शीर्ष डीजे द्वारा प्रयोग गरीन्छ, Harmonic Mixing बाट यौटै key मा भएको गित हरु blend गरेर राम्रो mashup बनाउन सकिन्छ. कुनै पनि गित को key पत्ता लगाउन अथवा change गर्न को लागि DJ Software लाई इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ . मैले प्रयोग गर्ने Software चाही Serato DJ प्रो हो. अथवा…

Continue reading

Mixing Techniques

Mixing Techniques

I’m sharing with you some DJ mixing techniques that high-quality professional DJs use to create the most memorable DJ sets.You have to do some homeworks on newly added songs in order to try several mixing tricks. If you are a beginner DJ then its better to use more mixing strategies that will make confident infront of the crowd. Remember to…

Continue reading