हार्मोनिक मिक्सिंग एक उन्नत टेक्नीक हो जुन विश्व भर मा शीर्ष डीजे द्वारा प्रयोग गरीन्छ, Harmonic Mixing बाट यौटै key मा भएको गित हरु blend गरेर राम्रो mashup बनाउन सकिन्छ. कुनै पनि गित को key पत्ता लगाउन अथवा change गर्न को लागि DJ Software लाई इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ . मैले प्रयोग गर्ने Software चाही Serato DJ प्रो हो. अथवा हजुर ले https://mixedinkey.com/mixed10/ मा गएर पनि त्यो software किन्न सक्नु हुन्छ जसले Harmonic mixing गर्न लाई मद्दत गर्छ . Harmonic mixing लाई बुझ्न को लागि हजुर ले Camelot wheel को बारेमा जानेकै हुन पर्क्ष. जस्तै यो wheel मा भने जस्तै 7A key भाको गित लाई 7A संग अथवा 8A Key भाको गित संग मिलाउन सकिन्छ .